Privacy bepalingen


Privacy bepalingen

Uw persoonsgegevens worden door Wijnen-bruyninckx.be slechts gebruikt voor uw aanmelding bij het aanvragen van een product of dienst. Wijnen-bruyninckx.be houdt alleen die persoonsgegevens bij die zij nodig heeft om u van dienst te kunnen zijn. Uw persoonlijke informatie of aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Wijnen-bruyninckx.be verstrekt deze informatie, naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

Persoonsgegevens, emailadressen en andere gegevens, verkregen bij het aanvragen van een nieuwsbrief, worden enkel gebruikt voor marketingdoeleinden door Wijnen-bruyninckx.be. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

U kan ten allen tijde de door ons opgeslagen persoonsgegevens van uw persoon opvragen en wijzigen.